⚡ Thêm sản phẩm vào live lấy thêm mgg ⚡

Sau khi thêm link sản phẩm vào ô bên dưới, vào live để bỏ sản phẩm vô giỏ hàng: Vào livestream.
Nếu sau vài giây mà chưa thấy xong thì bạn refresh lại nhe.