Mã giảm giá

BKASA20K
HSD: 30/09/22

Giảm 20K cho đơn hàng từ 179K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading, Nhân Văn, NHBook, LAMY, MCBooks, Saigon Books Official, NewShop Official, Nhà sách Fahasa, Thiên Long Official Store, Giấy Hải Tiến, VinBuy, Deli Official Store, Omega Plus Books, Cầu Vồng Store, Nhà Sách Trẻ Online, Zenbooks Official , Van phong pham NBK, BookshopMoon, VPP Sài Gòn Vina, Huy Hoang Bookstore, Evi store - Thiên Long, Văn phòng phẩm PLUS Official Store, Parker Official Store, Nhà Sách Phương Nam, Đông A Books Official, MCBooks Sài Gòn trong danh mục Nhà Sách Tiki. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

BKASA30K
HSD: 30/09/22

Giảm 30K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading, Nhân Văn, NHBook, LAMY, MCBooks, Saigon Books Official, NewShop Official, Nhà sách Fahasa, Thiên Long Official Store, Giấy Hải Tiến, VinBuy, Deli Official Store, Omega Plus Books, Cầu Vồng Store, Nhà Sách Trẻ Online, Zenbooks Official , Van phong pham NBK, BookshopMoon, VPP Sài Gòn Vina, Huy Hoang Bookstore, Evi store - Thiên Long, Văn phòng phẩm PLUS Official Store, Parker Official Store, Nhà Sách Phương Nam, Đông A Books Official, MCBooks Sài Gòn trong danh mục Nhà Sách Tiki. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

TIKINNSBDT09
HSD: 30/09/22

Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 159K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách Nhã Nam Giảm Sâu. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

TKVC2
HSD: 30/09/22

Giảm 20K cho đơn hàng từ 359K. Áp dụng cho sản phẩm của 1980Books Official. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

TKVC1
HSD: 30/09/22

Giảm 10K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho sản phẩm của 1980Books Official. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

TIKILAMQUEN625
HSD: 30/09/22

Hoàn 25K Xu cho đơn hàng từ 99K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số - Thẻ cảo - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Mỗi khách hàng được sủ dụng tối đa 1 lần.

TIKILAMQUEN650
HSD: 30/09/22

Hoàn 50K Xu cho đơn hàng từ 200K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số - Thẻ cảo - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Mỗi khách hàng được sủ dụng tối đa 1 lần.

DELISEP199
HSD: 02/10/22

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

ZENB35K
HSD: 30/09/22

Giảm 35K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của Zenbooks Official . Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

FHSSEP2022
HSD: 30/09/22

Giảm 10K cho đơn hàng từ 159K. Áp dụng cho sản phẩm của Nhà sách Fahasa.

PARK50KT9
HSD: 31/10/22

Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho sản phẩm của Parker Official Store.

Đã copy vào clipboard.