Mã giảm giá

PARKER10PC
HSD: 31/12/23

Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của Parker Official Store.

DELI19910
HSD: 04/10/23

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

TL10PTM20K
HSD: 30/09/23

Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K. Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

TL10PT56
HSD: 30/09/23

Giảm 10% tối đa 60K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

GGT71
HSD: 30/09/23

Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook.

DELI29920
HSD: 04/10/23

Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

GGT72
HSD: 30/09/23

Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook.

KVGGT6
HSD: 30/09/23

Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook.

4ALPHA6789
HSD: 31/12/23

Giảm 5K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của Alpha Books Official. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

ZLP10KT9
HSD: 30/09/23

Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Vui chơi - Giải trí, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Quảng cáo Tiki Ads, Sản phẩm dịch vụ số, Tini App, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Tini App SD, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. Không áp dụng cho trả góp.

ZLP20KT9
HSD: 30/09/23

Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu. Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Vui chơi - Giải trí, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Quảng cáo Tiki Ads, Sản phẩm dịch vụ số, Tini App, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Tini App SD, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. Không áp dụng cho trả góp.

Đã copy vào clipboard.