Mã giảm giá

ZENDEC20K
HSD: 28/02/23

Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Zenbooks Official . Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

NSLD2
HSD: 06/07/23

Giảm 10% tối đa 35K. Áp dụng cho sản phẩm của Nhà Sách Lao Động.

TAB2921D
HSD: 28/02/23

Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Trạm đọc. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

ZENDEC50K
HSD: 28/02/23

Giảm 50K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho sản phẩm của Zenbooks Official . Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

ZENNOV35
HSD: 28/02/23

Giảm 35K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của Zenbooks Official . Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

120D5K
HSD: 05/02/23

Giảm 5K. Áp dụng cho sản phẩm của Nguyễn Trắc.

T120K140
HSD: 05/02/23

Giảm 20K cho đơn hàng từ 140K. Áp dụng cho sản phẩm của Nguyễn Trắc.

IKQSBOC6N1
HSD: 30/04/23

Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K. Áp dụng cho sản phẩm của Alpha Books Official.

Q1Z67UGYQ5
HSD: 28/02/23

Giảm 15K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho sản phẩm của Omega Plus Books.

A2X45VGOJD
HSD: 30/04/23

Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho sản phẩm của ETS Books.

Đã copy vào clipboard.