Mã giảm giá

CPHH100K
HSD: 31/12/23

Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Hồng Hạnh Mobile. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

BLUT11300K
HSD: 30/11/23

Giảm 300K cho đơn hàng từ 1.6 triệu. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của BLUESTONE OFFICIAL STORE. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Đã copy vào clipboard.