⚡ Thêm sản phẩm vào live lấy thêm mgg ⚡

Sau khi thêm link sản phẩm vào ô bên dưới, vào live để bỏ sản phẩm vô giỏ hàng: Vào livestream.
Xem số thứ tự ở đây
Nếu bạn vào link mà không thấy live thì refresh hoặc báo Di biết để sửa liền nha.